071-888 40 30
Bellen
06 121 498 05
WhatsApp

Wat de goede lezer weet en kan

02 maart 2016
                            
We moeten veel lezen en doen dat niet altijd goed. Het lezen kost te veel tijd of we vergeten vrijwel ogenblikkelijk wat we hebben gelezen. Waarom? Bijna iedereen leert toch lezen? Nu ja, vergeet niet dat we alleen al in Nederland zo’n 1,5 miljoen laaggeletterden tellen (functioneel analfabeten). Lezen is een complexe vaardigheid.
Om goed te kunnen lezen heb je kennis van de taal nodig: je kent de regels waaraan goede zinnen voldoen en de betekenis van de leestekens. Je weet ook wat de meeste woorden zo ongeveer betekenen. Je kent de tekstconventies: teksten hebben een inleiding en een slot en je weet wat je daarin kunt verwachten. Vooral in de kern (tussen inleiding en slot) vallen je de signaalwoorden op die tekstverbanden aanduiden. Je weet dat na echter een tegenstelling komt en na een ten eerste een ten tweede. Van verwijswoorden weet je dat ze terug of vooruit verwijzen naar een woord, een woordgroep of een hele zin. Daarbij weet je dat hetgeen waarnaar verwezen wordt in woordgeslacht en getal (enkelvoud/meervoud) moet overeenstemmen met het verwijswoord. Als lezer ken je zo’n beetje de hele gereedschapskist van de opmaker: steunkleur, titels en kopjes, vet en cursief, opsommingstekens enz. Die opmaak helpt je te bepalen wat belangrijk is en wat minder.  
Een tekst staat niet op zichzelf, maar verwijst doorgaans naar de/een werkelijkheid buiten de tekst  en hoe meer je daarvan weet, hoe makkelijker het lezen je zal afgaan. Een tekst roept beelden op, herinneringen en emoties die je verder helpen of juist in de weg zitten. En dan, wat wil de schrijver van je? Informeren? Overtuigen? Activeren? Een tekst behoort tot een grotere verzameling, bijv. een artikel, een beleidsrapport, een contract, een gebruiksaanwijzing. Kennis van die genres, opgedaan door eerdere leeservaringen, neem je mee als je leest.
 
Leesstrategieën
Waarom lezen we eigenlijk? Moeten we er iets van onthouden voor de korte of de lange termijn? Hoe we lezen hangt samen met de vraag waarom we lezen. Als we het lezen van literaire (fictionele) teksten als middel om schoonheid te ervaren buiten beschouwing laten, kunnen we vier manieren van lezen (leesstrategieën) onderscheiden:
 • oriënterend lezen
 • zoekend lezen
 • globaal lezen (ook wel diagonaal lezen / skimmend lezen genoemd)
 • precies of studerend lezen
   
Bij oriënterend lezen, lezen we heel weinig. We stellen ons bewust of onbewust een vraag: wil ik verder lezen? (als onze ogen over de foto’s en vetgedrukte koppen van een krant dwalen). Kan ik het gebruiken? (als we op zoek zijn naar informatie op internet). Een jurist zal bij het zoeken naar geschikte jurisprudentie in een bepaalde zaak al snel kunnen beslissen of een uitspraak bruikbaar is door te kijken naar de datum van de uitspraak, de rechtsprekende instantie of de inhoudsindicatie op www.rechtspraak.nl.
Bij zoekend lezen zoeken we het antwoord op de specifieke vraag. Dat kan elke vraag zijn: wat is het mailadres van P & O? Wat zegt de cao over opzegtermijnen? Hoe maak je crème brûlée?
Bij globaal/diagonaal/skimmend lezen lees je veel. Het is lezen op vakantie, vluchtig en zonder veel moeite. Je zit bijvoorbeeld in de wachtkamer van de fysiotherapeut en je leest wat in een tijdschrift om de tijd te korten.  
Bij studerend lezen lees je heel precies. Er hangt veel vanaf en je leest doorgaans langzamer om het allemaal goed te begrijpen en goed te onthouden. Veel mensen onderstrepen of markeren tijdens het lezen woorden of alinea’s die voor hen van extra belang zijn. Helaas is er geen wetenschappelijk bewijs dat dit helpt. Wat onderzoeken wel aantonen is dat het helpt om samenvattingen of zgn. ‘mindmaps’ te maken. Doordat je iets nieuws maakt van de tekst en creatief bezig bent met die tekst, activeer je nog meer delen van je hersenen waardoor je het allemaal beter onthoudt.
Welke strategie je gebruikt, hangt dus af van je leesdoel. Zoek je informatie voor een onderzoeksrapport dat je moet schrijven, dan zal je beginnen met oriënterend lezen. Heb je iets bruikbaars gevonden dan zal je strategie vanzelf wijzigen. Ben je op zoek naar antwoorden op specifieke vragen. Dan zoek je die antwoorden op. Je ogen vliegen over de tekst. En heb je een tekstpassage gevonden die bruikbaar lijkt, rem je af en ga je nauwkeuriger lezen. Vroeger kregen leerlingen voor het examen Nederlands het advies: lees eerst de tekst goed en beantwoord dan de vragen. Geen goed advies. Wie eerst de vragen leest, kan beter hoofd- en bijzaken onderscheiden. Daarom is het zelf vragen formuleren bij een tekst een goede studiemethode. Je leest dan minder consumptief, omdat je vooraf hebt bepaald wat je leesinspanning moet opleveren.
 
Woordenschatstrategieën
Tot slot iets over woordenschatstrategieën. Een taal leren is in eerste instantie woordjes leren. Hoe minder woorden je (her)kent in een tekst, hoe hachelijker de onderneming wordt. Lees maar eens een tekst in een vreemde taal die je niet (goed) beheerst. Hoeveel woorden bevat de Nederlandse taal? Dat is niet bekend, omdat er een onderscheid is tussen gesproken en geschreven taal, er dagelijks nieuwe woorden bij komen (en oude verdwijnen), je woorden eindeloos kunt combineren tot samenstellingen die niet allemaal in het woordenboek voorkomen en er daarbij nog allerlei groepstalen zijn. Ik geloof niet dat er iemand in Nederland leeft die alle woorden van de Nederlandse taal kent. Iedereen kan dus tijdens het lezen woorden tegenkomen die hij niet kent. Wat doe je dan? De meesten zullen onbekende woorden overslaan. Maar als dat te vaak gebeurt of het is belangrijk voor je dat je de tekst goed begrijpt, komt het erop aan dat je woordenschatstrategieën kunt inzetten. Je gaat dan:
 • elders in de tekst op zoek naar een omschrijving of een voorbeeld;
 • het woord herleiden tot het grondwoord;
 • proberen te benoemen tot welke woordsoort het woord behoort;
 • kijken of het woord lijkt op een woord uit een andere taal;
 • iemand in je omgeving om uitleg vragen;
 • een woordenboek pakken.
   
Net als bij de leesstrategieën zal ook de inzet van woordenschatstrategieën afhangen van je leesdoel. Begin daarom met de vraag die ik eerder al stelde: waarom lees je eigenlijk?
[Lees onze Covid-19 update] In onze cursus snellezen, mindmappen en onthouden draait het om begrijpend snellezen. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een tekst snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.
 • Minimaal 3x sneller lezen
 • Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad
 • De informatie sneller en beter verwerken, begrijpen én onthouden
 • Gegarandeerd 52x boeken per jaar lezen via onze app Hopper
 • Kleine groepen van maximaal 10 deelnemers
 • 20 minuten telefonische coaching 1 week na afloop van de training

  Overweeg je een training? Test hier gratis je huidige leessnelheid.
 
 
[Lees onze Covid-19 update] Samen met collega's een cursus snellezen, mindmappen en onthouden volgen? Wij maken graag een cursus op maat voor je. Je geeft je wensen en ideeën aan, wij zorgen voor een voorstel passend bij jouw branche en behoefte. Zij gingen je reeds voor: OR-leden, juristen, accountants en artsen.
 • Op maat voor jouw branch
 • Vakliteratuur snellezen en begrijjpen
 • De trainer komt naar jou toe op een gewenst tijdstip
 
Heb je dyslexie? Dan helpt snellezen je beter lezen. Onze ervaring is dat deelnemers na deze privécursus snellezen gemiddeld drie keer sneller lezen én de informatie beter onthouden en minder snel afgeleid zijn. En zo wordt werken en/of studeren ondanks dyslexie een stuk makkelijker. We zien vaak mooie resultaten bij cursisten met dyslexie, maar niet altijd. Het is goed om vooraf even telefonisch contact te hebben. Aan de hand van een aantal vragen kunnen we dan een eerlijk advies geven. Bel gerust op 0612149805 (bij voorkeur na 16:00 uur) je krijgt dan direct contact met onze trainer Jan Willem Ouwehand.
 • Sneller en met meer focus lezen
 • Minder afleiding tijdens het lezen
 • Direct oefenen in je eigen boeken
 • 1 op 1 (trainer en deelnemer zien en horen elkaar)
 • 3 x digitale live sessie met de trainer (3 x 60 minuten)
 • Tijdstip  flexibel in te plannen
In onze online privé cursus snellezen, mindmappen en onthouden draait het om begrijpend snellezen. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een tekst snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.
 • Minimaal 3x sneller lezen
 • Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad
 • De informatie sneller en beter verwerken, begrijpen én onthouden
 • Direct oefenen in je eigen boeken
 • 1 op 1 (trainer en deelnemer zien en horen elkaar)
 • 3 x digitale live sessie met de trainer (3 x 60 minuten)
Ervaring leert dat je in deze intensieve cursus net zoveel bereikt als in de 1 daagse cursus. Dit komt omdat het programma helemaal voor jou op maat is, maximale 1op1 aandacht van de trainer en de mogelijkheid om de technieken tussendoor te oefenen in je eigen boeken.
In onze workshop snellezen draait het om begrijpend snellezen. In overleg en afhankelijk van de tijd leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een tekst snel kunt lezen.
 • Minimaal twee keer sneller lezen
 • Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad
 • De informatie sneller en beter verwerken, begrijpen én onthouden
 • Gegarandeerd 52x boeken per jaar lezen via onze app Hopper
Leer hoe je jezelf effectief kunt wapenen tegen tijdgebrek, onrust, interrupties en de dagelijkse stortvloed aan e-mail en informatie. Dankzij deze cursus krijg je meer rust in je hoofd en meer grip op de dag met bewezen effect.
 
 • Een programma voor jou op maat
 • Meer grip op je werk
 • 100% overzicht
 • Direct toepassen in je eigen werk
 • 1 op 1 (trainer en deelnemer zien en horen elkaar)
 • 3 x digitale live sessie met de trainer (3 x 60 minuten)
 
Ervaring leert dat je in deze intensieve cursus net zoveel bereikt als in de 1 daagse cursus. Dit komt omdat het programma helemaal voor jou op maat is aan de hand van bijgaande menukaart, maximale 1op1 aandacht van de trainer en de mogelijkheid om de technieken tussendoor te oefenen in je eigen werk.
 
Wil je graag maximale aandacht en een training geheel gericht en op maat voor jezelf? In deze privécursus doen we diverse testen en kijken we heel gericht waar je kunt verbeteren.
 
 • Eén op één
 • Maximale aandacht en resultaat
 • Tijdstip en locatie flexibel in te
  plannen
In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze training snellezen & mindmappen leer je begrijpend snellezen. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een OR-stukken snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt, begrijpt en kunt toepassen.
 
 • Minimaal twee keer sneller lezen
 • Snellezen vanaf de iPad of beeldscherm
 • OR stukken sneller en beter verwerken én begrijpen
 
In onze training snel en effectief lezen gaan we aan de slag met jou eigen lees leeswerk. Dus snel en effectief lezen van:
 • Or stukken leest voor de volgende vergadering
 • Raadstukken leest vanaf de iPad
 • Kennis over een nieuwe onderwerp eigenmaakt 
Na de training snel en effectief lezen krijg je meer grip op je leeswerk en zal je tekst ook beter begrijpen en onthouden.

 

In deze tijd waarin raadsleden veel informatie digitaal aangeleverd krijgen, is snellezen vanaf de iPad een must! In onze training snellezen en mindmapping leer je begrijpend snellezen vanaf je beeldscherm/iPad. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht raadstukken snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.
 
Wij hebben deze training o.a. verzorgd aan raadsleden van:
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Baarn
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Oltambt
In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze training snellezen en mindmappen voor advocaten leer je begrijpend snellezen. Je leert hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht benodigde dossiers kunt lezen, onthouden én begrijpen. Tijdens de training besteden we ook veel aandacht aan hoe je de vraag van de cliënt, dossiers en onderzoeksresultaten effectief naar een volwaardig advies of pleidooi vertaalt.
 
 • Minimaal twee keer sneller lezen
 • Snellezen vanaf de iPad of beeldscherm
 • Dossiers sneller en beter verwerken én begrijpen
In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze training snellezen en mindmappen leer je begrijpend snellezen. Je leert hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht benodigde artikelen kunt lezen, onthouden én begrijpen. Tijdens de training besteden we ook veel aandacht aan hoe je de onderzoeksvraag, artikelen en onderzoeksresultaten effectief naar een rapport of behandelplan vertaalt.
 
Wij hebben deze training een aantal keer gegeven als in-company training aan arts-assistenten van het Antonius Ziekenhuis, UMC en GGZ Delfland.
 
Individueel kun je nagenoeg dezelfde resultaten boeken in onze open training snellezen en mindmappen. In deze training ga je de technieken van het snellezen en mindmappen direct toepassen op eigen onderzoeksartikelen.
 
 
 
 

 

Wat de goede lezer weet en kan

02 maart 2016
                            
We moeten veel lezen en doen dat niet altijd goed. Het lezen kost te veel tijd of we vergeten vrijwel ogenblikkelijk wat we hebben gelezen. Waarom? Bijna iedereen leert toch lezen? Nu ja, vergeet niet dat we alleen al in Nederland zo’n 1,5 miljoen laaggeletterden tellen (functioneel analfabeten). Lezen is een complexe vaardigheid.
Om goed te kunnen lezen heb je kennis van de taal nodig: je kent de regels waaraan goede zinnen voldoen en de betekenis van de leestekens. Je weet ook wat de meeste woorden zo ongeveer betekenen. Je kent de tekstconventies: teksten hebben een inleiding en een slot en je weet wat je daarin kunt verwachten. Vooral in de kern (tussen inleiding en slot) vallen je de signaalwoorden op die tekstverbanden aanduiden. Je weet dat na echter een tegenstelling komt en na een ten eerste een ten tweede. Van verwijswoorden weet je dat ze terug of vooruit verwijzen naar een woord, een woordgroep of een hele zin. Daarbij weet je dat hetgeen waarnaar verwezen wordt in woordgeslacht en getal (enkelvoud/meervoud) moet overeenstemmen met het verwijswoord. Als lezer ken je zo’n beetje de hele gereedschapskist van de opmaker: steunkleur, titels en kopjes, vet en cursief, opsommingstekens enz. Die opmaak helpt je te bepalen wat belangrijk is en wat minder.  
Een tekst staat niet op zichzelf, maar verwijst doorgaans naar de/een werkelijkheid buiten de tekst  en hoe meer je daarvan weet, hoe makkelijker het lezen je zal afgaan. Een tekst roept beelden op, herinneringen en emoties die je verder helpen of juist in de weg zitten. En dan, wat wil de schrijver van je? Informeren? Overtuigen? Activeren? Een tekst behoort tot een grotere verzameling, bijv. een artikel, een beleidsrapport, een contract, een gebruiksaanwijzing. Kennis van die genres, opgedaan door eerdere leeservaringen, neem je mee als je leest.
 
Leesstrategieën
Waarom lezen we eigenlijk? Moeten we er iets van onthouden voor de korte of de lange termijn? Hoe we lezen hangt samen met de vraag waarom we lezen. Als we het lezen van literaire (fictionele) teksten als middel om schoonheid te ervaren buiten beschouwing laten, kunnen we vier manieren van lezen (leesstrategieën) onderscheiden:
 • oriënterend lezen
 • zoekend lezen
 • globaal lezen (ook wel diagonaal lezen / skimmend lezen genoemd)
 • precies of studerend lezen
   
Bij oriënterend lezen, lezen we heel weinig. We stellen ons bewust of onbewust een vraag: wil ik verder lezen? (als onze ogen over de foto’s en vetgedrukte koppen van een krant dwalen). Kan ik het gebruiken? (als we op zoek zijn naar informatie op internet). Een jurist zal bij het zoeken naar geschikte jurisprudentie in een bepaalde zaak al snel kunnen beslissen of een uitspraak bruikbaar is door te kijken naar de datum van de uitspraak, de rechtsprekende instantie of de inhoudsindicatie op www.rechtspraak.nl.
Bij zoekend lezen zoeken we het antwoord op de specifieke vraag. Dat kan elke vraag zijn: wat is het mailadres van P & O? Wat zegt de cao over opzegtermijnen? Hoe maak je crème brûlée?
Bij globaal/diagonaal/skimmend lezen lees je veel. Het is lezen op vakantie, vluchtig en zonder veel moeite. Je zit bijvoorbeeld in de wachtkamer van de fysiotherapeut en je leest wat in een tijdschrift om de tijd te korten.  
Bij studerend lezen lees je heel precies. Er hangt veel vanaf en je leest doorgaans langzamer om het allemaal goed te begrijpen en goed te onthouden. Veel mensen onderstrepen of markeren tijdens het lezen woorden of alinea’s die voor hen van extra belang zijn. Helaas is er geen wetenschappelijk bewijs dat dit helpt. Wat onderzoeken wel aantonen is dat het helpt om samenvattingen of zgn. ‘mindmaps’ te maken. Doordat je iets nieuws maakt van de tekst en creatief bezig bent met die tekst, activeer je nog meer delen van je hersenen waardoor je het allemaal beter onthoudt.
Welke strategie je gebruikt, hangt dus af van je leesdoel. Zoek je informatie voor een onderzoeksrapport dat je moet schrijven, dan zal je beginnen met oriënterend lezen. Heb je iets bruikbaars gevonden dan zal je strategie vanzelf wijzigen. Ben je op zoek naar antwoorden op specifieke vragen. Dan zoek je die antwoorden op. Je ogen vliegen over de tekst. En heb je een tekstpassage gevonden die bruikbaar lijkt, rem je af en ga je nauwkeuriger lezen. Vroeger kregen leerlingen voor het examen Nederlands het advies: lees eerst de tekst goed en beantwoord dan de vragen. Geen goed advies. Wie eerst de vragen leest, kan beter hoofd- en bijzaken onderscheiden. Daarom is het zelf vragen formuleren bij een tekst een goede studiemethode. Je leest dan minder consumptief, omdat je vooraf hebt bepaald wat je leesinspanning moet opleveren.
 
Woordenschatstrategieën
Tot slot iets over woordenschatstrategieën. Een taal leren is in eerste instantie woordjes leren. Hoe minder woorden je (her)kent in een tekst, hoe hachelijker de onderneming wordt. Lees maar eens een tekst in een vreemde taal die je niet (goed) beheerst. Hoeveel woorden bevat de Nederlandse taal? Dat is niet bekend, omdat er een onderscheid is tussen gesproken en geschreven taal, er dagelijks nieuwe woorden bij komen (en oude verdwijnen), je woorden eindeloos kunt combineren tot samenstellingen die niet allemaal in het woordenboek voorkomen en er daarbij nog allerlei groepstalen zijn. Ik geloof niet dat er iemand in Nederland leeft die alle woorden van de Nederlandse taal kent. Iedereen kan dus tijdens het lezen woorden tegenkomen die hij niet kent. Wat doe je dan? De meesten zullen onbekende woorden overslaan. Maar als dat te vaak gebeurt of het is belangrijk voor je dat je de tekst goed begrijpt, komt het erop aan dat je woordenschatstrategieën kunt inzetten. Je gaat dan:
 • elders in de tekst op zoek naar een omschrijving of een voorbeeld;
 • het woord herleiden tot het grondwoord;
 • proberen te benoemen tot welke woordsoort het woord behoort;
 • kijken of het woord lijkt op een woord uit een andere taal;
 • iemand in je omgeving om uitleg vragen;
 • een woordenboek pakken.
   
Net als bij de leesstrategieën zal ook de inzet van woordenschatstrategieën afhangen van je leesdoel. Begin daarom met de vraag die ik eerder al stelde: waarom lees je eigenlijk?

Waarom Effectivitijd

 • Enthousiast & professioneel
 • Duidelijk voorstel op maat
 • Unieke tevredenheidsgarantie
 • Veel bruikbare tips
 • Oefenen met eigen boeken
 • Ook voor mensen met dyslexie
 • Na afloop 4 maanden follow-up
 • Centrale trainingslocatie
 • Ook bij jou op locatie
 • Kleine groepen max. 10 deelnemers

Trainingagenda

30 september
Aristo Amsterdam - Open cursus snellezen, mindmappen & onthouden
15 oktober
Aristo Utrecht - Open cursus snellezen, mindmappen & onthouden
25 oktober
Aristo Utrecht - Open cursus snellezen, mindmappen & onthouden
27 oktober
Aristo Eindhoven - Open cursus snellezen, mindmappen & onthouden
28 oktober
BCN Zwolle - Open cursus snellezen, mindmappen & onthouden
[Lees onze Covid-19 update] In onze cursus snellezen, mindmappen en onthouden draait het om begrijpend snellezen. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een tekst snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.
 • Minimaal 3x sneller lezen
 • Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad
 • De informatie sneller en beter verwerken, begrijpen én onthouden
 • Gegarandeerd 52x boeken per jaar lezen via onze app Hopper
 • Kleine groepen van maximaal 10 deelnemers
 • 20 minuten telefonische coaching 1 week na afloop van de training

  Overweeg je een training? Test hier gratis je huidige leessnelheid.
 
 
[Lees onze Covid-19 update] Samen met collega's een cursus snellezen, mindmappen en onthouden volgen? Wij maken graag een cursus op maat voor je. Je geeft je wensen en ideeën aan, wij zorgen voor een voorstel passend bij jouw branche en behoefte. Zij gingen je reeds voor: OR-leden, juristen, accountants en artsen.
 • Op maat voor jouw branch
 • Vakliteratuur snellezen en begrijjpen
 • De trainer komt naar jou toe op een gewenst tijdstip
 
Heb je dyslexie? Dan helpt snellezen je beter lezen. Onze ervaring is dat deelnemers na deze privécursus snellezen gemiddeld drie keer sneller lezen én de informatie beter onthouden en minder snel afgeleid zijn. En zo wordt werken en/of studeren ondanks dyslexie een stuk makkelijker. We zien vaak mooie resultaten bij cursisten met dyslexie, maar niet altijd. Het is goed om vooraf even telefonisch contact te hebben. Aan de hand van een aantal vragen kunnen we dan een eerlijk advies geven. Bel gerust op 0612149805 (bij voorkeur na 16:00 uur) je krijgt dan direct contact met onze trainer Jan Willem Ouwehand.
 • Sneller en met meer focus lezen
 • Minder afleiding tijdens het lezen
 • Direct oefenen in je eigen boeken
 • 1 op 1 (trainer en deelnemer zien en horen elkaar)
 • 3 x digitale live sessie met de trainer (3 x 60 minuten)
 • Tijdstip  flexibel in te plannen
In onze online privé cursus snellezen, mindmappen en onthouden draait het om begrijpend snellezen. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een tekst snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.
 • Minimaal 3x sneller lezen
 • Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad
 • De informatie sneller en beter verwerken, begrijpen én onthouden
 • Direct oefenen in je eigen boeken
 • 1 op 1 (trainer en deelnemer zien en horen elkaar)
 • 3 x digitale live sessie met de trainer (3 x 60 minuten)
Ervaring leert dat je in deze intensieve cursus net zoveel bereikt als in de 1 daagse cursus. Dit komt omdat het programma helemaal voor jou op maat is, maximale 1op1 aandacht van de trainer en de mogelijkheid om de technieken tussendoor te oefenen in je eigen boeken.
In onze workshop snellezen draait het om begrijpend snellezen. In overleg en afhankelijk van de tijd leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een tekst snel kunt lezen.
 • Minimaal twee keer sneller lezen
 • Snellezen vanaf papier en beeldscherm/iPad
 • De informatie sneller en beter verwerken, begrijpen én onthouden
 • Gegarandeerd 52x boeken per jaar lezen via onze app Hopper
Leer hoe je jezelf effectief kunt wapenen tegen tijdgebrek, onrust, interrupties en de dagelijkse stortvloed aan e-mail en informatie. Dankzij deze cursus krijg je meer rust in je hoofd en meer grip op de dag met bewezen effect.
 
 • Een programma voor jou op maat
 • Meer grip op je werk
 • 100% overzicht
 • Direct toepassen in je eigen werk
 • 1 op 1 (trainer en deelnemer zien en horen elkaar)
 • 3 x digitale live sessie met de trainer (3 x 60 minuten)
 
Ervaring leert dat je in deze intensieve cursus net zoveel bereikt als in de 1 daagse cursus. Dit komt omdat het programma helemaal voor jou op maat is aan de hand van bijgaande menukaart, maximale 1op1 aandacht van de trainer en de mogelijkheid om de technieken tussendoor te oefenen in je eigen werk.
 
Wil je graag maximale aandacht en een training geheel gericht en op maat voor jezelf? In deze privécursus doen we diverse testen en kijken we heel gericht waar je kunt verbeteren.
 
 • Eén op één
 • Maximale aandacht en resultaat
 • Tijdstip en locatie flexibel in te
  plannen
In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze training snellezen & mindmappen leer je begrijpend snellezen. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht een OR-stukken snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt, begrijpt en kunt toepassen.
 
 • Minimaal twee keer sneller lezen
 • Snellezen vanaf de iPad of beeldscherm
 • OR stukken sneller en beter verwerken én begrijpen
 
In onze training snel en effectief lezen gaan we aan de slag met jou eigen lees leeswerk. Dus snel en effectief lezen van:
 • Or stukken leest voor de volgende vergadering
 • Raadstukken leest vanaf de iPad
 • Kennis over een nieuwe onderwerp eigenmaakt 
Na de training snel en effectief lezen krijg je meer grip op je leeswerk en zal je tekst ook beter begrijpen en onthouden.

 

In deze tijd waarin raadsleden veel informatie digitaal aangeleverd krijgen, is snellezen vanaf de iPad een must! In onze training snellezen en mindmapping leer je begrijpend snellezen vanaf je beeldscherm/iPad. Niet alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht raadstukken snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt en begrijpt.
 
Wij hebben deze training o.a. verzorgd aan raadsleden van:
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Baarn
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Oltambt
In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze training snellezen en mindmappen voor advocaten leer je begrijpend snellezen. Je leert hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht benodigde dossiers kunt lezen, onthouden én begrijpen. Tijdens de training besteden we ook veel aandacht aan hoe je de vraag van de cliënt, dossiers en onderzoeksresultaten effectief naar een volwaardig advies of pleidooi vertaalt.
 
 • Minimaal twee keer sneller lezen
 • Snellezen vanaf de iPad of beeldscherm
 • Dossiers sneller en beter verwerken én begrijpen
In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must! In onze training snellezen en mindmappen leer je begrijpend snellezen. Je leert hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht benodigde artikelen kunt lezen, onthouden én begrijpen. Tijdens de training besteden we ook veel aandacht aan hoe je de onderzoeksvraag, artikelen en onderzoeksresultaten effectief naar een rapport of behandelplan vertaalt.
 
Wij hebben deze training een aantal keer gegeven als in-company training aan arts-assistenten van het Antonius Ziekenhuis, UMC en GGZ Delfland.
 
Individueel kun je nagenoeg dezelfde resultaten boeken in onze open training snellezen en mindmappen. In deze training ga je de technieken van het snellezen en mindmappen direct toepassen op eigen onderzoeksartikelen.
 
 
 
 

 
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan